top of page

Behandlingen beskrevet på denne side erstatter på ingen måde medicinsk eller psykoterapeutisk behandling, når din helbredstilstand kræver det. Men de kan ideelt set gribe ind ud over traditionel medicin.
Afbryd ikke medicinsk behandling uden din læges tilladelse.

Min tilgang betragter mennesket som en helhed (fysisk, følelsesmæssig, mental og spirituel). Det kaldesholistisk terapi.
Som alternativ medicin er den ikke beregnet til at erstatte allopatisk medicin -bb3b-136bad5cf58d_  

Hold dig orienteret om vores seneste tilbud og nyheder

bridge-53769_1920.jpg

AURIC ENERGY BEHANDLING

Aura Energy Healing

Auric healing reparerer den generelle struktur af din aura og tillader en meget bedre cirkulation af din vitale energi. Den fokuserer lige så meget på dine følelsesmæssige, mentale og fysiske subtile kroppe og stræber efter at reparere energilækager, små blokeringer og traumer, der kan generere forstyrrelser og dysfunktioner i dine forskellige chakraer. Det er en komplet og dyb behandling, hvis virkninger gradvist destilleres i ugerne efter sessionen.

Afhængig af din situation eller dine blokeringer udtrykt og følt i dine subtile kroppe, sender jeg dig beskederne fra din sjæl og dine guider vedrørende din sjælsrejse, din livsmission, din evolutionskarma såvel som arbejdssporene, der giver dig mulighed for at genoprette forbindelsen med din forfædres knowhow og knowhow.

_photo_2016_05_10_21_50_meditation-1384758__340.jpg

Hvad er auraen?

Auraen er det energiske hylster, der omgiver vores fysiske krop. Den består af forskellige kroppe, hvoraf her er de vigtigste, der er studeret i aurisk pleje:

 • Æterisk krop: Placeret få cm fra den fysiske krop fungerer den som en energisk vold,

 • Astral krop: Kropssæde for affekt og følelser. Han registrerer øjeblikkets indtryk og reagerer på dem med instinktive reaktioner,

 • Mental krop: Krop af vores tanker. Han har mental hukommelse og beherskelse af fred,

 • Kausal krop: Sjælens krop. Det rummer hele vores historie. Det kaldes også karmisk krop, fordi det organiserer de store begivenheder i vores liv.

Disse forskellige kroppe er relateret til de 7 hovedchakraer:

 • Rodchakra (1. chakra),

 • Sakral chakra (2. chakra),

 • Solar Plexus Chakra (3. Chakra),

 • Hjertechakra (4. chakra),

 • Halschakra (5. chakra),

 • 3. øje chakra (6. chakra),

 • Kronchakra (7. chakra).

 

En aura vil variere i størrelse, farve og tekstur afhængigt af hvert individ.

Det afhænger faktisk af vores helbredstilstand og vores følelsesmæssige tilstand, hvilket kan skabe dysfunktioner i chakraerne eller en ændring af auraen.

Hvad er Auric Healing?

Auric care består i at rette op på chakraernes dysfunktioner eller ændringer i auraen for at harmonisere de forskellige lag af auraen.

De vigtigste mangler observeret på chakraerne er:

 • Et tomt chakra,

 • Et overskydende chakra,

 • Et blokeret (eller stillestående) chakra.

 

Behandlingen vil gøre det muligt at rebalancere disse chakraer ved hjælp af et pendul eller terapeutens hænder for at lindre eller forebygge fysiske, psykologiske eller følelsesmæssige vanskeligheder.

De vigtigste ændringer af auraen er:

 • aura skift,

 • Utætheder i auraen,

 • Aura interferens.

 

Behandlingen vil gøre det muligt at reparere disse ændringer ved hjælp af et pendul, sten eller terapeutens hænder for at lindre eller forebygge fysiske, psykologiske eller følelsesmæssige vanskeligheder.

Harmoniseringen af auraen gør det muligt at:

 • Juster auraen til den fysiske krop,

 • Rebalancere hele energisystemet,

 • Slip minder og blokeringer (bremser i vores livs udvikling).

HARMONISERING AF ENERGI
ARBEJDE PÅ AURIC-FELTERNE

Denne kraftfulde behandling genopretter kroppens energiflow, nogle gange afbrudt i tilfælde af alvorlig sygdom eller dybe traumer.
 

Det virker på de subtile kroppe, der omgiver vores fysiske krop, for at frigøre blokeringer, frygt og følelser, der er akkumuleret over tid som følge af smertefulde omstændigheder i vores eksistens.
 

Således vil vi være i stand til at sørge over tidligere mennesker eller situationer   ved at helbrede de sårede dele af vores sjæl. Denne behandling frigiver forhindringer placeret i vores energistruktur og forstærker den naturlige kraft af Healing af væsenet som helhed.
 

Under transmissionen modtager du den Energi, som perfekt vil svare til dine behov for at aktivere Oprensningen af Chakraerne og tillade, at stigningen af vibrationsplanet harmoniserer auriske felter.


En omlægning   på alle niveauer, både fysisk og følelsesmæssig og energisk er nødvendig for at få adgang til foreningen af vores subtile og åndelige kroppe. Vores Healing går gennem forbindelsen og anerkendelsen af vores personlighed til vores dybere Selv.

 

Når vi lytter til vores sjæl, vil vi således være i stand til at realisere vores ønsker, vores forhåbninger og fuldt ud opfatte formålet med vores liv. Ved at legemliggøre vores sande natur vil glæde, sindsro og dyb fred være der.
 

Reiki traitement

Pour un soin énergétique complet,

plus profond et puissant, il y a

 

ENERGETIC + KARMIQUE

En savoir +

La lithothérapie est associée

à ce soin.

J'utilise des pierres et minéraux en relation avec votre problématique

Hvad sker der under en session?

 

En aurisk behandlingssession varer cirka 45 minutter til 1 time.

Det begynder med en indledende samtale for at gøre status over behovene (smerte, følelser og fornemmelser).

Efter interviewet:

 • Konsulenten sidder behageligt på massagebriksen,

 • Jeg begynder med at måle konsulentens vibrationshastighed (energiniveau). Dette vil tjene som reference mellem begyndelsen og slutningen af behandlingen.

Ved hjælp af pendulet kontrolleres hvert chakra.
Så ved hjælp af mine hænder evalueres de første lag af auraen (tekstur, fornemmelser). Efter at have evalueret auraens lag og kontrolleret chakraerne ved hjælp af mine hænder eller pendulet, harmoniserer jeg auraen.
Ifølge de oplysninger, som behandleren har modtaget, kan han blive nødt til at bruge sten for at frigive minder eller blokeringer.

Ved behandlingens afslutning måler jeg igen konsulentens vibrationshastighed.

Plejen afsluttes med en udvekslingstid mellem konsulent og behandler om den information, der er modtaget under plejen, og konsulentens følelser.

Jeg fortæller personen de mulige fornemmelser efter plejen.

Auric healing kan også udføres eksternt.

+ info

Sværte: Samlet session omkring 1.30

Vejledende pris:55 €   

 Arbejdsløs person : 50 €

Antal session(er):1 til 2

Frekvens:Om nødvendigt 1 anden session med 3 ugers mellemrum

Choisir RUBRIQUE :

Soins énergétiques et spécifiques

ENERGETIC+ AURA

Hvad er Aura Healing?

Denne behandling har til formål at rense,  rense og genharmonisere auraerne, som er de beskyttende hylstre, der beskytter den fysiske krop mod al forurening overhovedet   attaques,  vampirismes énergétiques,  intrusions,  charges. ._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

Auric care reparerer den generelle struktur af auraen, samtidig med at den tillader en meget bedre cirkulation af din vitale energi. Den fokuserer lige så meget på dine følelsesmæssige, mentale og fysiske subtile kroppe og søger også at reparere energilækager, små blokeringer og traumer, der kan generere forstyrrelser og dysfunktioner i dine forskellige chakraer.

 

Fordele ved Aura Healing:

Under sessionen kan der være:

 

Sessionen giver dig også mulighed for at modtage information, omsorg, frigivelser og transformationer og opleve følelser, kanalisere information på egen hånd.

ADVARSEL!

Enhver praksis skal være ledsaget af klar og konsekvent etik. LÆR MERE

Brugen af en holistisk terapeuts pleje bør under ingen omstændigheder føre til, at den igangværende medicinske behandling opgives eller ændres, selv om man bemærker en forbedring under eller efter akkompagnementet...

Deontologi

Anvendelse af en holistisk terapeut bør under ingen omstændigheder føre til opgivelse eller ændring af den igangværende medicinske behandling, selv om der observeres en forbedring under eller efter ledsagelsen. Som sådan er jeg erklæret og respekterer et bestemt etisk kodeks: Jeg respekterer tavshedspligt.

Jeg stiller ikke en diagnose, afbryder ingen behandling og modsætter mig ikke nogen kirurgisk operation.

Jeg er og forbliver en fri elektron, jeg tilhører ikke nogen religiøs eller sekterisk bevægelse.

Jeg respekterer alles traditioner og overbevisninger. Giv mig besked på forhånd om eventuelle medicinske kontraindikationer.

Mange forventer at udøve magnetisme som frelseren! Magnetizeren er ikke GUIDEN.  Magnetisme er et hjælpemiddel, et akkompagnement, en deling og en rebalancering af energi, så dens klienter kan udrette sig selv. Succes afhænger frem for alt af dig.

Læs mere

ADVARSEL! 

En holistisk terapeut er hverken læge eller farmaceut

​ Magnetisme er kun et supplement til traditionel medicin og bør på ingen måde erstatte det. ​ Klienten skal konsultere sin læge og følge sin medicinske behandling.

 

Ingen resultatforpligtelse, men vi   er forpligtet til at gøre vores bedste for at hjælpe dig.

Ingen kredit og ingen refusion vil blive givet. Klienten er ansvarlig for sin beslutning om at kontakte mig og accepterer advarslerne ogde almindelige betingelser.

Læs mere

bottom of page